Carspotting – Ferrari F430


På Kungsträdgårdsgatan skymtades denna F430. Inte en allt för ovanlig syn i Stockholm, men det gör den inte till en sämre bil. Snarare tvärt om.

Ferrari f430_front