Hur långt kvar tills tom tank?


Har ni också funderat över denna fråga? Jag vet att jag och mina vänner, vid ett antal tillfällen, reflekterat över hur långt man kommer då den lilla röda/oranga lampan vid bränslemätaren börjat lysa. Nu kan man få svaren för denna fråga. På tankonempty kan man på ett antal olika bilmodeller se hur långt andra kommit då deras mätare börjat lysa. Det kanske inte är de mest exakta uppgifterna, men det ger en åtminstone ett hum om hur långt man kan komma innan det är dags att överväga andra färdmedel.

Annonser